انواع کوره های صنعتي

طراحی ساخت نصب و راه اندازی کوره های تونلی پخت کاشی سرامیک چینی و غیره

طراحی ساخت نصب و راه اندازی کوره شاتلی
 
طراحی ساخت نصب و راه اندازی کوره ذوب لعاب


طراحی ساخت نصب و راه اندازی کوره سوخت گوگرد و برجهای کاتالیزور

طراحی ساخت نصب و راه اندازی انواع خشکن های صنعتی

طراحی ساخت نصب و راه اندازی کوره های پیش گرم نورد فولاد

طراحی ساخت نصب و راه اندازی کوره های عملیات حرارتی 

 
ملات ضد اسید

این ملات بصورت دو جزئی و از مایع و پودر تشکیل شده است این ملات دلرای مقاومت زیادو در برابر اسیدهای قوی بکار میرود (برای نصب کاشی وآجرهای ضد اسید)و تا 900 درجه تحمل حرارتی دارد. مدت 28 روز در 20د درجه سانتیگراد به حداکثر مقاومت میرسد

آجرهای ضد اسید در ابعاد و اندازه های استاندارد بصورت مستقیم کمانی وگوه ای و بصورت اشکال گوناگون و بر اساس سفارش مشتری ساخته میشود
 


  • BRICK P95
  • BRICK P120
  • BRICK P130
  • BRICK P140
  • firebrick , 900"c
  • insulating firebrick , 1200"c
  • insulating firebrick , 1300"c
  • insulating firebrick , 1450"c

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید