شرکت کوره های صنعتی ایران با تولید آجرعایق سبک و آجر ضد اسید در حال حاضر یکی از معتبر ترین تولیدکنندگان آجرهای دیر گداز در ایران می باشد  • در این سایت شما می توانید اطلاعاتی در مورد شرکت محصولات و خدماتی که این شرکت ارائه میدهد بدست آورید
  • ساخت کوره های تونلی .کوره سوخت گوگرد. کوره پیش گرم و کوره شاتل. و غیره

 
 پروژه ها


 
ملات ضد اسید

این ملات بصورت دو جزئی و از مایع و پودر تشکیل شده است این ملات دلرای مقاومت زیادو در برابر اسیدهای قوی بکار میرود (برای نصب کاشی وآجرهای ضد اسید)و تا 900درجه تحمل حرارتی دارد
مدت 28 روز در ذمای20درجه سانتیگراد به حداکثر مقاومت میرسد